פריחת התורמוסים

ליהנות מפריחת תורמוסים מטורפת
יוצאים מלהבות הבשן פונים ימינה לכיוון קיבוץ גונן
באמצע הדרך מצד שמאל יש שביל (אפשרי להכנס גם עם רכב רגיל) כ-50 מ' מהכניסה
ולפנכם מרבדי תורמוסים פשוט מדהימים ..

לא לשכוח – אלא לראותם בלבד ...

ביקרה וצילמה - טלי נבו